SOAD - Vysvětlení songů...2.část

10. července 2008 v 21:07 | Kajushka |  SOAD
Darts

O tom, že jsou lidé zaslepeni apod. jsme slýchali z úst proroků a dnes i od různých hudebních skupin a SOAD nejsou výjimkou. Avšak u nich jde skutečně vidět, že nad svými texty soustřeďují více času a promýšlí jaká slova užít, aby to nakonec dalo smysl (který ovšem není někdy moc jasný). V tomto meaningu se asi bude většina lidí ztrácet, ale snažil jsem se to udělat co nejsrozumitelnější formou, takže by to mohlo jít snad pochopit :)

"May I please remain in this space, For darts screach by my desires", aneb lidé kteří raději zůstanou slepými, než aby prohlédli. Lidé, kteří setrvají raději na starých tradicích, než aby připustili nová fakta, protože v historii, ať je jakkoliv falešná, vidí své útočiště a setrvají u něj i přes všechny důkazy světa. Řeč je nyní o počátku náboženství, a to judaismu, který si nejspíše propůjčil cizí příběhy, avšak o tom až později.

Další náznakem je, že jsme buďto my umělý, nejsme lidé, a nebo někdo spíš není člověk. Řeč je možná o různých prorocích, ať už je to Zarathustra, Muhammad, Mojžíš nebo Ježíš (který je prorokem jen pro muslimy), jelikož jejich zvěstování a hlavně...zázraky, jsou pro lidskou mysl nepochopitelné. Je zvláštní, že třeba hodně lidí je ochotno uznat Ježíše jako hodného a spravedlivého člověka, který by se pro lidi rozkrájel, ale ne už však jeho zázraky. Řečnickou otázku církve je, proč by Ježíš předváděl tyto zázraky, když i bez nich by ho lidé vzývali za jeho dobrotu (a proč by tak lpěl na tom, že je mesiášem, kdyby jim nebyl). Příběhy kde léčí lidi s malomocností pomocí dotknutí, lidé se slepotou plivnutím a vytřením očí a kdy krmí přes 4 000 lidí pomocí 7 chlebů a tuším 2 ryb, je nad lidská chápání. Člověk v tom vidí buď legendu, kterou si lidé vymysleli (jak je pak ale možné, že tolik lidí se na tom shodlo, ti kteříž schválili evangelia by přece viděli, že někde je nepravda a asi by ji opravili), nebo opravdu božskou bytost, nebo spíše... něco z jiné dimenze. Dalo by se teď spekulovat, jestli biblické a mytologické postavy skutečně nejsou z jiných světů, protože to co dělají je pro nás neuvěřitelné. Jenže, pro nás kdysi byly nemožné též věci jako atomová bomba, televize, mobily apod. a určitě před pár lety bychom to viděli jako zázrak, nebo něco božského.

Life threatening lifestyles, neboli život, který se bojí životních stylů, je věta, ve které lze rozpoznat strach z momentálního života lidí. Nejenže lidé ztrácí pojem o věcech jako láska, což je zákonitě sex, ale jejich životní styl je na velmi nízké úrovni, díky rychlým jídlům, o tom se nicméně zmiňuje více song Sugar.

A hitman, a nun, lovers. Je těžké pochopit tuto symboliku, protože je moc možností. Něco mi ale říká, jakoby oni milenci, značili spojení nájemného vraha a jeptišky. Je to zřejmě ukázka duality, kdy nájemný vrah ztělesňuje zlo (něco jako Agru Mainu, Belboh, Jang, Samael) a jeptiška zase dobro (Ahura Mazda, Svarog, Jin, Ježíš). Tato dualita, kterou ztělesňuje většinou někdy i jeden Bůh, kdy je dobrým i zlým, vysvětluje právě působení dobrých a špatných událostí v našem životě.

Fear not the gods that come from the sky. Důvodem, proč lidé uctívali bohy už od pradávna, bylo nejen v tom, že je prosili o úrodu a další věci, ale i proto, protože z nich měli strach. Každý, kdož nevěří a je mu nabídnuto aby prohlédl, bude zatracen. Je to pokrytecké jednání, které neumožňuje lidem racionálně uvažovat, protože se musí zaleknout toho, že po smrti by třeba jejich život zanikl nadobro, a tak se oddají uctívání Boha. Je v tom cítit jakýsi strach lidí, kdy se přikloní k víře, protože jsou bezradní. Určitě už tu najdeme jen málo věřících, kteří by se více vyžívali v biblických textech nebo i jiných, avšak určitě hodně lidí alespoň doufá, že něco potom bude. Pro lidi bylo vždy těžké, přiznat si že je konec a proto je toto pro ně ta "nejlepší" cesta...

Poslední část ukazuje, že možná celý Starý zákon je okopírován z babylonské mytologie. Iškur, která je zmíněna sice až poslední, ale nezaslouží si dle mě takovou pozornost, byl bůh moře i oblohy (zde je jistá podobnost s Nut, matka podle Heliopole Isis, Usireva, Nebteh a Sutacha, jelikož ona se podle mytologie stala též nejprve vodou, která později se dostala na oblohu). Iškur je bůh starý více jak 20 tisíc let a možná samotní egypťané tehdy si propůjčili tento námět, avšak zajímavějším bohem je zde Ninti. V Babylonu uctívali boha Enkiho (kdybychom pátrali ještě dále, zjistíme, že možná vládce egypta, Pan Ti, si propůjčil jeho jméno, jelikož sumersky je to Ti, avšak to až tak důležité není, nicméně propojení s egyptskou mytologii je opět možné) a Enki je zřejmě biblický Adam, jelikož je uzdraven Ninti, což je zase biblická Eva. Ninti je bohytě života, avšak v příběhu o Enkim propůjčuje Enkimu své žebro.
Je tu něco špatně? Ano, v tomto příběhu totiž propůjčuje "Eva" své žebro "Adamovi", což je uplně naopak, než v Bibli. Některé apokryfy též uvádějí, že Adam a Eva sdíleli zahradu Eden, resp. její správcovství, na půl, zatímco Starý zákon uvádí pouze Adamovu absolutní moc - což zdůrazňuje patriarchální společnost, přestože babyloňané se snažili nastolit spíše matriarchální, dle příběhu a apokryfy zase aby obě strany si byly rovné.
Prison song
Americký vězeňský systém je za poslední roky přehlcen kriminálníky a dochází tak místo v celách. Jedinou možností je buďto stavět věznice a nebo propouštět vězně. Song naráží spíše na otázku drog a lidí vězněných na základě držení drog, protože více jak polovina vězňů, tvoří lidé závislí na drogách, případně dealeři. Tato statistika se ale hůře dokazuje, vzhledem k tomu, že vrahové a jim podobní mohou být též zatčeni i kvůli dealerství drog, tudíž tato statistika může působit trochu mylně. I přesto se v textu neustále poukazuje na snadnou dostupnost drog, a to i dětem, stejně jako v relativně klidné pasáži na přeplněný vězeňský systém. Narážka na rok 1985 je dokázána statickou správou o drogách, kdy počet lidí zadržovaných na území Spojených států amerických je tvořen více narkomany a dealery, než sériovými či masovými vrahy. Je také nechutné, kdy z tohoto systému byli propouštěni lidé, u kterých byl jen sebemenší náznak nápravy na svobodu. Týkalo se to např. i sériového vraha Harvey Lee Lucase, který sám doktorům sdělil, že jestli ho propustí, zabije hned aspoň jednoho člověka. V ten samý den, pár kilometrů od jeho bývalé věznice byla nalezena dvě těla, ovšem nebyla tomu věnována žádná publicita, protože šlo o vyšší politické cíle - celkově Harvey po propuštění z věznice usmrtil 36 obětí, které mu dokázali, přestože mluvil až o sto padesáti...
Boj proti Cannabisu (Sati i Indica) vyústil ve 30. letech k vysokým daním na tuto rostlinu a časem byla postavena mimo zákon. V 70. letech prezident Nixon také umožnil organizaci DEA, aby mohla jen na podezření od souseda vtrhnout do baráku a prohledávat ho na základě drogové prevence. Tato praxe přetrvala ještě další roky, kdy jsou i sporné případy o lidech, kteří nechtěli prodat svou půdu nějaké společnosti a na jejich půdu vpadla jednotka DEA, která je občas i zastřelila - nehledě na to, že žádnou drogu třeba nenašli. Všichni členové SOAD až na Johna hulí marihuanu a tak, i když je song všeobecně o drogách a vězeňském systému, velkou roli zde hrála Daronova inspirace při jeho jednodenním pobytu ve vězení za poskytování marihuany fanouškům.
Hypnotize
Song začíná větou "Why don't you ask the kids at Tiananmen Square", která mírně naznačuje, o co půjde. Tiananmen je náměstí v Číně a samotná média se mu věnují v souvislosti s jeho historii, krásou apod.. To je ovšem omyl, protože Tiananmenské náměstí skrývá hrozné události roku 2001, kdy čínská vláda zinscenovala domnělé sebevražedníky praktikující Falun Gong. Čínská televize chtěla ukázat, že toto cvičení vede k sebevražedným atentátům a že je nebezpečné, aby sama zamluvila nepříliš radostné zprávy, kdy pronásledují, mučí, nasazují do pracovních táborů a nakonec zabíjí, praktikanty Falun Gong. Přes sto tisíc lidí, kteří praktikují Falun Gong, je posíláno do převýchovných táborů, zbytek je vězněn s tresty dosahujících téměř 20ti let a jako třešnička na dortu, už více jak 3 000 jich bylo zabito. Kým? Čínskou vládou, která zašla až tak daleko, že i známá stanice jako CNN odvysílala naprosto směšnou, zinscenovanou frašku na Tiananmenském náměstí a tvrdila, že ti sebevražedníci jsou praktikanti Falun Gong. Proto se dále v tomto songu vyskytuje věta "Propaganda leaves us blinded", protože média apod. dokáže utvořit geniální fikci, které lidé věří - nesledování médii tvoří neinformovanost, ovšem jejich sledování dezinformovanost. Neustálé opakování "I'm just sitting in my car and waiting for my girl" může narážet na obyčejnost praktikantů Falun Gong, kteří žijí běžný život jako my a tak třeba čekají v autě na svoji holku, zatímco jejich vláda se je pokouší umlčet či zabít.
Video ohledně incidentu na Tiananmenském náměstí můžete i s analýzou shlédnout zde (http://www.youtube.com/watch?v=YLfZtHA7hSI) a pokud byste uznali za vhodné, můžete se přidat k petici za neustálé utlačování Falun Gong v Číně a masakrování těchto bezbranných lidí. Zde (http://www.falungong.cz/petice/peticia_text.php) je jedna z mála peticí ohledně tohoto "incidentu".
Stealing Society
Poněkud zmatený song o zmateném životě slavných. Přestože úvodní text neustále odkazuje na dvě slunce, která mohou symbolizovat téměř cokoliv, přiklonil bych se k názoru jakéhosi dobra a zla. Chudí proti bohatým, nehledě na to, že bohatý nemusí být nutně zlý, ovšem další část textu osvětluje, proč bylo použito přirovnání ke dvou sluncím. Celebrity se ve své podstatě nestydí za to, že požili nebo požívají drogy a svým způsobem se tím ještě více zviditelňují. Slavná osobnost má mnohem větší šanci dostat jen nějakou tu pokutu za požívání drog, zatímco běžný člověk by šel nejspíše do vězení a nejen na pár let. Daronova rychlá pasáž začínající "Crack pipes, needles, PCP and fast cars" poukazuje na ne moc oblíbenou drogou, která se dříve zaměňovala s LSD a byla nazývaná PCP (PeaCe Pill se jí též někdy říkalo, či v huličské podobě "andělský prach"). Nevýhodou byla zvýšená agresivita lidí, kdy způsobili zranění nejen sobě, ale také ohrožovali své okolí a sami si připadali jako supermani - šli zmlátit holýma rukama policisty, stoupli si na koleje a čekali že odhodí protijedoucí vlak apod.. Neustále opakování "I'm a stupid motherfucker" naznačuje zřejmě to, že daný "feťák" už si nic z toho nedělá, přiznává si jaký je a ve své podstatě by si to měla přiznat většina lidí a nejen tyto lidmi nazývané trosky.
Holy Mountains
"Can you feel their haunting presence?". Řeč je zde o Arménské genocidě, která začala během první světové války a při které se Turci snažili vyhladit Arménce z jejich země. Turci tehdy vydali rozkaz propustit ivězně, klidně i vrahy, jen za tím účelem, aby šli a ničili či zabíjeli. Výkřiky "Liar! Killer! Daemon!" ukazují neustálé popírání této genocidy Turky, ať už kvůli odškodnění tak i jejich pověsti (nehledě na jejich konflikt na Kypru, kde zabrali 1/3 země v 70. letech a oddělili tak kyperské Řeky a Turky). Zatímco už několik desítek států uznalo tuto hroznou genocidu, Turci ji neustále popírají a samotní Arménci o nich nemluví skutečně jinak, než jako o vrazích a určitě se není čemu divit. "Back to the river Aras" říká Turkům, aby se vrátili zpět, odkud přišli. Samotné smýšlení Arménců je dnes velmi nacionalistické (avšak není to ve smyslu negace jak ukázal Hitler, ale jejich lásce k domovu) a tak těžce nesou i přivlastnění si Turky Arménskou posvátnou horu Ararat. Arménie, jakožto křesťanský stát musí těžce nést toto zabrání půdy, protože podle Starého zákona (Tóry) se právě zde vylodila Noemova Archa. A aby toho nebylo málo, tak právě z Jerevanu, hlavního města Arménie, je na tuto horu údajně nejhezčí pohled...
Význam tohoto songu není tak latentní jako u jiných SOAD songů a i slova zde užitá, jsou dosti urážlivá a sprostá - dalo by se říct ovšem oprávněně. Spor nastal ale ve chvíli, kdy Turci zaútočili na SOAD se slovy, že jsou rasisté a zneužívají svého postavení, dokonce chtěli dokázat, že to Arménci mohli za tu genocidu (připomíná to něco na způsob popírání holocaustu za 2. světové). Je také zvláštní, že Turci mají odstavec 301 tuším, podle kterého ani nemohou uznat tuto genocidu a kdy potlačují svobodu lidí se vůbec o tom bavit. Aby se Turecko dostalo do EU, musí ovšem podepsat a přiznat tuto genocidu, i když je dost možné, že to nějak obejdou a stejně se do EU dostanou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaký posloucháte styl hudby...?

METAL 29.6% (16)
ROCK 9.3% (5)
PUNK 18.5% (10)
POP 7.4% (4)
TECHNO/ TEKNO 13% (7)
SKA 5.6% (3)
REGGAE 3.7% (2)
RAP 13% (7)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama