SOAD - Vysvětlení songů...3.část

10. července 2008 v 21:08 | Kajushka |  SOAD
Deer Dance
Jelení tanec je songem s velmi silným poselstvím, který alespoň u mě vyvolává hodně živý obraz toho, o čem se v něm zpívá. V zásadě, jak je asi každému celkem zřejmé, jde o protest zaměřený na užívání policejní brutality proti bezbranným a nevinným účastníkům demonstrací nebo jiných shromáždění. V hlubším slova smyslu si song bere na mušku policii zneužívanou jako nástroj na potlačování svobody jednotlivce a udržování určitého statutu quo. Stejně jako u některých jiných písní SOAD, v hledáčku najdeme konkrétní cíl, a to USA, přesto opravdu nezáleží na tom, jestli je to USA, Rusko nebo Česká republika. Stejné projevy zneužívání represivních složek proti vlastnímu obyvatelstvu najdeme po celém světě, v USA to však možná o to více bije do očí, neboť je zde stále velmi silným politickým heslem, že jde o zemi lidských práv a svobody. O to děsivější je fakt, že všemožné excesy proti lidským právům se stávají přehlíženou a tolerovanou součástí dnešní společnosti.
Nejprve bych se chtěl zastavit u názvu. Deer dance - jelení tanec je mimo jiné spjat s kulturou původních obyvatel Severní Ameriky. Například lovci kmene Navahů před tím, než vyrazili na lov jelenů, praktikovali rituální zpěv za účelem přivábení ducha jelena. Ten lovec, jehož zpěv byl nejupřímnější, přilákal potom při lovu nejvíce jelenů a ti se rozhodli pro něho padnout. Indiáni kmene Pascua Yaqui zase udržují tradici jeleního tance. Podle legendy kdysi jeden lovec uslyšel na jednom místě zvuk, jakoby na sebe narážely parohy v jelením zápase o samice, ale nebylo to v období říje. Ten zvuk zněl také jemněji a zdálo se, že má jakýsi rytmus podobný písni. Druhého dne se lovec na toto místo vrátil, protože chtěl spatřit zdroj toho zvuku. Na kopci uviděl dva velké jeleny, kteří měli parohy zakleslé do sebe a jak pohybovali hlavami, vydávali ten rytmický zvuk. Poblíž byl další mladý jelen, pohyboval svou hlavou nahoru a dolů, pobíhal ze strany na stranu a přitom poskakoval jakoby tančil v rytmu zakleslých parohů. Zdál se být šťastný pro to, co dělá. Lovec jeleny dlouho pozoroval a i když měl s sebou své zbraně, nechal je na živu. Když potom druhého dne spatřil v trávě malého kolouška, složil pro něho píseň. Dva klacky opatřil vruby, a pak jimi vytvářel zvuky, podobné do sebe zakleslým parohům a přitom zpíval svou píseň a lid své vesnice naučil tanec, který viděl u mladého jelena. Dodnes lze tento tanec spatřit i v moderní formě podobné baletním vystoupením. V této souvislosti je zajímavé to, co napsal Serj ve svém článku Circle of Fear . Tento článek se týká hlavně zrušeného koncertu při příležitosti vydání alba Toxicity. Koncert byl zrušen policií, protože organizátoři nebyli připraveni na takový nával lidí, a tak policie ze strachu z možných tlačenic, zranění atd. ani neumožnila kapele vstup na pódium. Výsledkem byly výtržnosti a nepokoje, o tom se však lze dočíst v samotném článku. Tato reakce policie je také předmětem kritiky v něm uveřejněné. Pro song Deer dance je důležité, že Serj zde používá některá spojení z textu této písně. Mimo jiné mluví také o jelením tanci, který předvedli arizonští indiáni (kmen Yaqui žil i v Arizoně) při protestech v souvislosti s DNC - Democratic National Convention (Národní shromáždění Demokratické strany) v budově Staples Center v Los Angeles, viz. dále. Zdá se tedy, že inspirace pro název této písně pochází právě odtud. Možná je také na místě zmínit přísloví "Shooting deers in cages" - tedy přirovnání útlaku slabých a bezbranných někým silnějším ke "střílení jelenů v klecích".
Circumventing circuses, lamenting in protest, to visible police, presence sponsored fear "Obcházení arén, naříkání v protestu k viditelné policii, přítomnost placeného strachu." Později kousek před refrénem můžeme slyšet "Beyond the Staples Center...". Staples Center je velká hala (aréna) určená pro různé sportovní a zábavní akce (něco jako Sazka Aréna) v Los Angeles. V roce 2000 před touto halou došlo k zásahu pořádkové policie proti davu, který se kolem ní pohyboval. O této události však později. Úvodní část textu se tak zdá být inspirována právě touto událostí. Placený strach zde zřejmě představuje pořádkovou policii, policejní těžkooděnce, kteří již pouhou svou přítomností působí zastrašujícím dojmem. Placený (sponzorovaný) proto, že tento strach je placen státem. Jako takový by měl sloužit k ochraně všech, nicméně se může stát nástrojem vládní moci k prosazování jejich zájmů. Není nutné, aby taková jednotka přímo použila donucovací prostředky, ale i pouhá její přítomnost, to, že je vidět, může být nástrojem, prostředkem komunikace. Už to, že vyšleme obrněný kordón, aby dohlížel na tu konkrétní skupinu lidí, jim dáme velmi srozumitelně najevo, že nebude tolerována a příště by to mohla odnést i něčím víc, než jen pocuchanými nervy. To, že je použito spojení "sponzorovaný strach" možná odkazuje i na to, že policie jako nástroj státu nepřímo jedná v zájmu korporací místo zájmu ochrany všech, neboť prostřednictvím sponzoringu mají bohatí mecenáši na výkonnou moc nemalý vliv, obzvláště v USA. O to pikantnější je, při jaké příležitosti s tehdy protestovalo. Strach samotný vyvolaný pohledem na neprostupné řady těžkooděnců může být sám o sobě důvodem neočekávaného chování davu a příčinou nepokojů.
Battalions of riot police, with rubber bullet kisses, baton courtesy, service with a smile. "Bataliony pořádkové policie s polibky gumových kulek, laskavost obuškem, služba s úsměvem." Tady vyvstává obraz černě oděných můžu v lesklých přilbách stojících v řadě za řadou, zbraně nabité gumovými kulkami, obušky u pasu připravené k akci. Sarkasticky jsou následky použití velmi bolestivých, nebezpečných a kontroverzních gumových projektilů označeny jako polibky, rány obuškem jako laskavost a to vše dělá policie v rámci "to protect and serve" - chránit a sloužit - s úsměvem. Ironicky to zní ještě mnohem víc, když jsou tyto prostředky použity proti pokojnému neozbrojenému davu. S úsměvem možná znamená, že policista prostě dělá svou práci. Pomineme-li excesy jednotlivců, málokdy je řadový pěšák s obuškem zodpovědný za to, že dostal rozkaz použít sílu k rozehnání davu. Pokud nemá přehled o celkové situaci, může si i myslet, že útok proti demonstrantům je naprosto v pořádku, i když ti nespáchali nic špatného. Prostě plní svou povinnost, s úsměvem.
Beyond the Staples Center you can see America, with its tired, poor, avenging disgrace "Za Staples Centrem můžeš vidět Ameriku s její unavenou ubohou mstící se ostudností." Na jedné straně je Staples Center - svatostánek sportu a zábavy. Za ním se však skrývá jiná tvář Spojených Států, kterou nikdo nechce vystavovat pohledům tisíců očí. V roce 2000 se v Los Angeles právě ve Staples Center odehrávalo Národní Shromáždění Demokratické strany. V této souvislosti probíhaly ve městě demonstrace různých skupin aktivistů. Původně se měly protesty odehrávat ve větší vzdálenosti od Staples Centra, ale rozhodnutím soudu bylo protestujícím umožněno se pohybovat i přímo u této stavby, od které byli odděleni plotem. LAPD (Los Angeles Police Department) - policie města Los Angeles toto rozhodnutí nesla se značnou nelibostí. Současně v tomto vymezeném prostoru probíhal koncert Rage Against the Machines s volným přístupem. Během koncertu údajně několik protestujících vylezlo na plot a házelo na policii kameny. Policie proto přerušila koncert a požadovala vyklizení prostoru do 20 minut. Bohužel už po několika málo minutách vjeli do davu policisté na koních a uzavřeli tak jeden ze dvou možných východů. Lidé začali panikařit, mnozí nevěděli co se děje. Přestože se organizátoři koncertu snažili spolupracovat s policií na vyklizení prostoru, ta, aniž by dala lidem dostatek času na opuštění oblasti, na dav zaútočila gumovými projektily, slzným plynem a obušky. Existuje mnoho svědectví, že policie střílela i na lidi, kteří se snažili utíkat se zdviženýma rukama směrem od ní. Podle slov Christophera Calhouna (mluvčí organizace na ochranu občanských svobod) by k žádnému incidentu vůbec nedošlo, pokud by policie nechala lidem dostatek času, aby splnili její požadavky. Zaměstnanec dopravního odboru Los Angeles, Carlos Donoso, se před akcí účastnil nácviku společně s policií. Policisté prý prohlašovali: "Nebojte se toho co se stalo v Seattlu, tady se to nestane. Poučili jsme se od nich, nám munice nedojde." Bylo snad již dopředu jasné, že si policie půjde zkoušet své hračky na živých cílech? Novinářka Arianna Huffington situaci komentovala slovy: "Jsme rozděleni na dva národy. Jeden, uvnitř Staples Centra, který musí být chráněn za každou cenu, a pak ti druzí tam venku v ulicích, kteří jsou považováni za hrozbu veřejné bezpečnosti."
peaceful, loving youth against the brutality, of plastic existence. "Pokojná, milující mládež proti brutalitě plastikové existence". Protestující jsou zřejmě pro kontrast představováni pokojnou, milující mládeží, kontrast s brutální silou sevřené řady policejního kordónu. Napadá mě i možnost, že jde o narážku na protiválečné protesty "květinových dětí" v 60. letech. Plastikovou existencí je možná míněn muž ve výstroji pořádkové policie, plastiková helma, štít... Jiná možná interpretace spočívá v symbolu plastikové existence pro prázdný konzumní život. Mladí lidé poklidně protestující proti různým aspektům dnešní společnosti se tak snaží konfrontovat brutalitu své "plastikové existence".
Pushing litlle chirlden, with their fully automatics, they like to push the weak around. "Postrkují malé děti se svými automaty, rádi komandují slabé." Tady dostává obraz útlaku zcela nový rozměr, kontrast je doveden do extrému. V pozici utlačovaných záměrně nacházíme děti, které jsou napadány policií s plně automatickými zbraněmi. Je zde na naznačováno, že oni (policie, mocní) rádi utiskují slabé. To možná poukazuje na vyšinuté jedince, kteří vstupují do pořádkových složek, aby si mohly léčit různé komplexy, ukrytí za uniformu, obušek a pistoli. Dítě zřejmě symbolizuje nevinnost a bezbrannost, to však přesto nebrání těm v pozici síly, aby použili zcela neadekvátní prostředky, pokud se jim postoj protestujících nelíbí. I přes to, že jsou jak kachny na honu nebo jeleni v kleci, jsou označeny za hrozbu a jako s takovou je s nimi naloženo.
A rush of words, Pleading to disperse, Upon your naked walls, alive "Příval slov, žádajících rozptýlení (rozchod), na tvé nahé stěny, zaživa." Příval slov by mohl být interpretován jako politické propaganda snažící se o uklidnění nepokojů (žádající, aby se protestující rozešli). V druhé rovině pak policie realizuje rozpuštění takové demonstrace. "Rush of words" je tak možná záměrně dvojsmyslné. Jednak apel na ukončení protestů, druhak tento příval vyzívající k rozchodu můžeme pocítit na vlastních stěnách (tělech?) zaživa, tentokrát však už jako příval gumových projektilů, ran obuškem atd.
A political call, the fall guy accord, we can't afford to be neutral on moving train "Politická výzva, obětní beránek vyhovuje (ve smyslu spolupracuje), nemůžeme si dovolit být neutrální k rozjetému vlaku." Zřejmě kritika "zametání stop" po případech policejní brutality. Na politickou objednávku je vše shozeno na obětního beránka, třeba z řad protestujících, který to tak kromě stop po ranách obuškem na svém těle odnese i nějakým tím rokem za mřížemi, zatímco ruce policie, potažmo těch, kteří tahají za její nitky, zůstanou čisté. Následuje výzva - nemůžeme si dovolit být neutrální, když vlak už uhání plnou rychlostí. Nesmíme přehlížet a tolerovat podobné projevy brutality a zvůle vládní moci a jejích institucí.
Poté se opakuje "Beyond the Staples Center..." a refrén a následuje: Push them around, A deer dance, invitation to peace, War staring you in the face, dressed in black. "Komanduj je, jelení tanec, pozvánka k míru, válka zírající ti do tváře, oděna v černé." Serj v článku Circle of Fear píše o jelením tanci arizonských indiánů, který během demonstrací předvedli, aby ve spirituální rovině uvítali jeleny. Popisuje to jako "invitation to peace" - pozvánku k míru, kdy indiáni chtějí tímto způsobem jelenům sdělit, že se jich nemusí bát. Další podobné projevy a akce pak narušily zdrcují agresivní vzhled policie a podle Serje pak vytvořili jedinou věc, která mohla zachránit den - usměv malého dítěte, které tyto projevy sledovalo, v textu songu viz. dále. Takovéto projevy mírumilovnosti jsou ve velkém kontrastu k vzezření policie, které je přirovnáváno k válce, hledící nám do tváře, oděna v černé. To, co se pak v ulicích dělo, nemělo k válečným výjevům daleko. Senátor Tom Hayden, který se účastnil shromáždění ve Staples Center, přirovnal dění venku k válečné zóně.
with a helmet, fierce, trained and appropriate for the malcontents, for the disproportioned malcontents, the little boy smiled, it'll all be well,the little boy smiled it'll all be well. "S helmou, zuřiví, vycvičení a náležití pro (jednání s) rebelantství, pro nepřiměřené rebelantství, malý chlapec se usmíval, vše bude v pořádku,..." Pokračuje popis policie, která je "vycvičena a náležitá" pro řešení přílišného rebelantství. Jako bychom měli právo být nespokojení se systémem, ale na zas tak moc, pokud jde opravdu o palčivé téma, bude s námi zameteno. Je otázkou, zda takto brutální síla je opravdu náležitou (přiměřenou) formou řešení takovýchto nepokojů, respektive jakých nepokojů vlastně. Disproportioned se ale dá přeložit i jako nepoměrné, disproporcionální. Je možné, že je tak kritizována policie za to, že aplikuje sílu na všechny, bez ohledu na to, zda jednají nebezpečně. To, že pár lidí začalo po policii házet kameny tak vedlo nejprve ke zrušení koncertu a nakonec i plošnému použití síly proti lidem jenom proto, že nebyli schopni v příliš krátkém čase splnit požadavky policie. Smějící se malý chlapec je pak asi odkaz na dítě pobavené projevy aktivistů, o kterém jsem už psal. Mohla by to ale být i narážka na propagandu - záběry policejního násilí, následuje nějaké vágní zlehčení situace a nakonec záběr na smějící se dítě, všechno bude v pořádku, ono se zase tak moc nestalo...
Tato píseň sice byla inspirována jednou konrétní událostí, spíše se ale jedná o kritiku systému jako takového. Není bez zajímavosti, že v rámci amerického Ministerstva spravedlnosti existovala i snaha zavést nucený dohled nad LAPD.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaký posloucháte styl hudby...?

METAL 29.6% (16)
ROCK 9.3% (5)
PUNK 18.5% (10)
POP 7.4% (4)
TECHNO/ TEKNO 13% (7)
SKA 5.6% (3)
REGGAE 3.7% (2)
RAP 13% (7)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama